Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Moja przygoda z grafiką komputerową miała swój początek dwadzieścia lat temu, gdy podjęłam pracę w wydawnictwie, przygotowując ilustracje do tygodnika “Teleprogram”. Dostarczałam rysunki do działu graficznego, którego specyfika pracy mnie ujęła. Zetknęłam się z grafiką wektorową, ona pochłania mnie do dziś. Dość szybko poznałam zasady projektowania z wykorzystaniem do tego celu różnych programów graficznych, zgłębianych latami. Ponieważ przez kilka lat pracowałam w firmie poligraficznej jako montażysta i technolog, nie obce mi były pojęcia związane z poligrafią, mogłam więc przygotować do druku każdą publikację. Z biegiem lat realizowałam również projekty statyczne i dynamiczne na potrzeby emisji, wizualizowałam produkty reklamowe.

Zaprezentowane poniżej projekty graficzne należą do zrealizowanych i są moim pomysłem, lecz stanowią własność osób trzecich. 

GALERIA